pobrane

Nowa wspólnota SNR w Bielsko-Białej.

Na 26 kwietnia 2020 było zaplanowane skupienie z rodzinami w Bielsko-Białej, nowo tworzącej się wspólnoty SNR.
Hm! ... jak tu to zorganizować? W tej sytuacji? No i ... w końcu ... a czemu by się nie ... czemu by nie spotkać się mimo .... tej sytuacji. Rozesłałam informacje i odzew była natychmiastowy. W ciągu doby wszyscy mieliśmy pozakładane Skyp-y. Jestem wzruszona tak szybką organizacją tych rodzin.

emaus1024Rzym, Wielkanoc 2020

 

Kochani Członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny,
Dzieci Nazaretu, Przyjaciele, oraz Siostry posługujące przy SNR
Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Myśląc o Zmartwychwstaniu Pana zatrzymałam się na obrazie uczniów idących do Emaus. Mieli oni dużo pytań, niepewności, wątpliwości, lęku, uciekali... My także w tych dniach mamy podobne uczucia, kiedy tyle ludzi na całym świecie cierpi
z powodu epidemii koronawirusa. Przychodzi pokusa aby uciec... Tymczasem, Jezus jest z nami, jest w naszych Rodzinach,
On JEST i nam towarzyszy w naszych codziennych zmaganiach i trudnościach. On Zmartwychwstał aby nam powiedzieć,
że JEST z nami zawsze! On Zmartwychwstał, aby nam wskazać dokąd zdążamy, aby powiedzieć, że nas kocha i, że choć mamy wiele pytań na które po ludzku nie znajdujemy odpowiedzi, to jednak w Nim zawsze odnajdziemy pokój i wewnętrzną radość, bo On jest Bogiem Miłości!

Życzę nam wszystkim przyłączenia się do uczniów idących do Emaus i w tej drodze przytulenia się mocno do Jezusa Zmartwychwstałego, słuchania Go i rozpoznawania Jego znaków, bo tylko On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

Z radosnym Alleluja,
z modlitwą i prośbą o nią, w imieniu Matki Generalnej Angeli Marie Mazzeo oraz Sióstr z Zarządu Generalnego
s.Speranza Grzebielec (koordynatorka SNR)

unnamedWielkanoc AD 2020


Alleluja! Pan zmartwychwstał!


Kochani Członkowie, Sympatycy i Przyjaciele SNR
Niech Święta Paschalne będą dla Was okazją do zaczerpnięcia nowych sił i nowej nadziei,
bo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa rodzimy się na nowo.

W imieniu swoim i Sióstr posługujących w Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny,
życzymy, by Pan udzielił Wam potrzebnych łask do realizacji miłości na drodze powołania małżeńsko-rodzinnego.
Niech ten czas, jakże trudny dla nas wszystkich będzie głębokim doświadczenia pokoju
i radości Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest Panem życia i śmierci. Zaufajmy Mu.

Z darem modlitwy
s. Martyna wraz z Siostrami

Luty i marzec w SNR Gdynia

W sobotę 15 lutego spotkaliśmy się wszyscy razem na naszym comiesięcznym spotkaniu w gościnnej dla nas Szkole Sióstr Nazaretanek na Tetmajera w Gdyni.
Mogliśmy Uczestniczyć we Mszy Świętej, po której odbyła się konferencja oraz agapa.
Pytania podczas konferencji były niby bardzo proste, ale tak trudne. Mogło o tym świadczyć nasze częste milczenie i zastanawianie się nad słowami ks. Michała.

5 st 12a

 

W niedzielę 5 stycznia 2020r. spotkaliśmy się licznie na naszym comiesięcznym spotkaniu. Tym razem miało ono charakter niezwykle uroczysty, gdyż było to spotkanie świąteczno - noworoczne.

Wszyscy podziwialiśmy talent muzyczny Michała i Kamila, którzy grając na gitarach nadawali ton muzycznej oprawie przy wspólnym śpiewaniu kolęd.

Cieszyliśmy się swoją obecnością, składaliśmy serdeczne życzenia i poznawaliśmy się bliżej.

 MG 6336

 

W sobotę adwentu, 21 grudnia w gronie gdyńskiego SNR-u rozpoczęliśmy spotkanie od Mszy Świętej.

Następnie odbyła się konferencja, której tematem była Święta Rodzina jako wzór otwarcia na dar życia.

Dotknęliśmy problemów związanych z aborcją, śmiercią oraz brakami czystości, które prowadzą do śmierci.

EZGQ7462

 

Przyjaciele Jezusa
W dniach od 06-08.12.2019 roku w Olsztynie koło Częstochowy odbyło się spotkanie dla młodzieży ze Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Spotkanie poprowadzili S. Angelika Borkowska i ks. Grzegorz Szczygieł MS. Tematem zjazdu była Przyjaźń z Jezusem.

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.