6398435785 7152b4f0ac z

Bóg przychodzi do nas w tym,
co najbardziej zapomniane w naszym życiu, mało znaczące i mało ważne,
a może najsłabsze, najboleśniejsze i najtrudniejsze.
Betlejem, „najmniejsze” ... i grota „stajenka” ... uboga, miejsce mało znaczące.
A właśnie tam przychodzi Bóg ze swoją miłością ...

Papież Franciszek pisze, że „Każda rodzina, także w swojej słabości,
może stać się światłem w mroku świata." (AL 66).


Życzę wszystkim Członkom SNR oraz Sympatykom i Przyjaciołom
otwartości na działanie mocy miłości Boga, by Wasze rodziny stawały się światłem Boga.
Życzę Wam byście czerpali siłę z kontemplacji Boga
ukrytego w małym bezbronnym Dziecku.
Adorujcie Go na wzór Maryi. I nie zapomnijcie zaprosić Pana Jezusa
do tych „miejsc” w Waszych rodzinach, które są najsłabsze.


Z pamięcią w modlitwie
s. Martyna z Siostrami posługującymi wspólnotom SNR

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.