49213198 1072319962970510 6244297813140701184 n

 

Z serdecznymi życzeniami z naszego Generalatu.

Życzenia od naszej Matki Generalnej Jana Zawieja
dla Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny:

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny,

W patronalne święto Stowarzyszenia pragnę skierować do każdego z Was serdeczne życzenia i zapewnić o duchowej łączności.

W Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia Papież Franciszek zaprasza nas do zadumy nad tajemnicą Bożego Narodzenia: “Wcielenie Słowa w ludzkiej rodzinie, w Nazarecie, porusza swoją nowością historię świata. Musimy zagłębić się w tajemnicę narodzin Jezusa, w „tak” Maryi wobec zwiastowania anielskiego, kiedy w Jej łonie poczęło się Słowo; również w „tak” Józefa, który Jezusowi nadał imię i zatroszczył się o Maryję; w radość pasterzy przy żłóbku; w pokłon trzech Mędrców; w tajemnicę udziału Jezusa w cierpieniu swego ludu wygnanego, prześladowanego i upokorzonego; w religijne oczekiwanie Zachariasza i radość z narodzin Jana Chrzciciela; w obietnicę Symeona i Anny spełnioną w świątyni; podziw uczonych w Prawie, kiedy słuchali mądrości nastoletniego Jezusa. Następnie trzeba wniknąć w okres trzydziestu długich lat, gdy Jezus zarabiał na życie pracując własnymi rękoma, odmawiając modlitwy i zachowując tradycje religijne swego ludu, wychowując się w wierze swoich ojców, troszcząc się, by zaowocowały one w tajemnicy Królestwa. To jest tajemnica Bożego Narodzenia i tajemnica Nazaretu, pełna woni rodziny! (...)” (AL65)
Jakże ciepło i serdecznie robi się na sercu, gdy można przeżywać Nazaret właśnie tak, rodzinnie. Doświadczamy tej tajemnicy w sposób szczególny w Stowarzyszeniu, naszej duchowej rodzinie, zawierzonej opiece Jezusa, Mary i Józefa. Życzę zatem, by Wasze rodziny i domy były pełne woni Nazaretu. Życzę miłości, wiary, nadziei, dobroci. Życzę, by wszystkie dzieci rosły dobrze i szczęśliwie w rodzinach Bogiem silnych. Życzę by młodzi dokonywali mądrych wyborów w życiu, odpowiadając odważnie i twórczo na dar powołania, do którego zaprasza ich Bóg. Życzę by starsi i samotni nigdy nie czuli się zapomniani.
W tym miejscu pragnę jednocześnie podziękować każdemu z Was, i każdej rodzinie za to, że razem z nami, Siostrami Nazaretankami, ubogacacie świat duchem Nazaretu wszędzie tam, gdzie mieszkacie, pracujecie, gdzie pełnicie swoją misję. Niech Bóg umacnia w tym, co dobre!
Słowa życzeń kieruję także do sympatyków Stowarzyszenia, którzy z różnych względów nie są jego członkami. Niech Święta Rodzina ma nas wszystkich w swojej opiece!
Z darem modlitwy,

M. Jana Zawieja
Przełożona Generalna CSFN

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.