kRAKÓW 2Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Krakowie

zaprasza

16 października 2016 r.

na spotkanie:

DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W LITURGII I SAKRAMENATCH KOŚCIOŁA.

 

 

10.oo - Możliwość spowiedzi

10.15 - Eucharystia 

spotkanie przy kawie lub herbacie...

11.30 - Konferencja 

Praca indywidualna, dzielenie

13.oo - Modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem

 

 

 

 

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.