IMG 3358

 

Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. (Hbr 10,38)

             ”Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie” to temat dwóch serii wielkopostnych rekolekcji dla matek i ojców, które miały miejsce w Olsztynie k. Częstochowy. Na rekolekcje przybyli uczestnicy w Gdyni, Gdańska, Kielc, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Chorzowa, Malborka, Łodzi i Wrocławia.

            Rekolekcje poprowadził ks. Tomasz Mniszak (SAC), który podczas konferencji pokazywał różnice we wzajemnych postrzeganiu siebie kobiet i mężczyzn. W prezentacji przedstawił dobro jakie wypływa z tych różnic ale też nieporozumienia, jakie mogą zaistnieć. Kobietom przypomniał słowa papieża Pawła VI: „Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”.

           

Podobne treści zostały skierowane do ojców w drugiej serii rekolekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na pozornie niewinne słabości i przywiązania, które mogą prowadzić do grzechu i przynieść wiele trudności życiowych. ks. Tomasz powołując się na nauczanie Jana Pawła II wskazał, że siła mężczyzny jest w jego samoopanowaniu, wrażliwości i delikatności wobec rodziny, że odpowiedzialność mężczyzn jest wyrazem miłości względem żony i dzieci.

            Zwrócił uwagę, że sprawiedliwy człowiek ma być Boga, aby On-Bóg mógł o nim powiedzieć po prostu „MÓJ”. I wtedy będzie święty jak będzie w pełni oddany Bogu … i … wtedy też będzie żył z wiary. ks. Tomasz podzielił się swoim doświadczeniem oddania się w Świętą Niewolę Maryi i zachęcił do oddawania się Bogu przez Nią.

            Podczas rekolekcji kobiety dzieliły się między sobą nową inicjatywa modlitewną „Matki w Modlitwie”, jaką podjęły w trosce o swoje dzieci, dzieci chrzestne i wnuki, tak bardzo dziś zagrożone różnymi niebezpieczeństwami.

            W rekolekcjach uczestniczyły też nasze siostry (s. Anita, s. Angelika, s. Jolanta, s. Rut, s. Konstancja), które otaczały uczestników swoją modlitwą i służyły rozmową.

Na koniec obydwu serii rekolekcji każdy otrzymał książeczkę „Tajemnica Maryi” św. Ludwika Grignion de Montfort, by móc w rodzinie zgłębiać jej treść i oddać się w Świętą Niewolę. ks. Tomasz zachęcał też do podjęcia Krucjaty Jednej Intencji. „By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

 

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.