GdyniaStowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

zaprasza

23 października 2016 r. na spotkanie:

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO

 

15.00 - MSZA ŚW. w parafii NSPJ w Gdyni, w dolnym kościele

około 16.30 - konferencja w naszej Szkole (AK 26), dzielenie

                  - spotkanie dla dzieci w naszym Przedszkolu

SPOTKANIE WSPÓLNE PRZY HERBACIE

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.