GdyniaStowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

zaprasza

23 października 2016 r. na spotkanie:

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO

 

15.00 - MSZA ŚW. w parafii NSPJ w Gdyni, w dolnym kościele

około 16.30 - konferencja w naszej Szkole (AK 26), dzielenie

                  - spotkanie dla dzieci w naszym Przedszkolu

SPOTKANIE WSPÓLNE PRZY HERBACIE

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.