swieta rodzina jpg male 1Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Kielcach

zaprasza

na spotkanie:27 listopada 2016 r.

DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W LITURGII I SAKRAMENATCH KOŚCIOŁA.

Plan spotkania:

10.00  – Msza Święta w kaplicy domowej

Możliwość spowiedzi ok. 15 min. przed Mszą św.

11.10 Kawa czy herbata

OK. 11.30 Spotkanie

Temat: DZIAŁANIE DUCHA ŚWIĘTGO W LITURGII

     I SAKRAMENTACH KOŚCIOŁA

12.30 – Adoracja – uwielbienie

ok. godz. 13.00… - zakończenie

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.