Luty i marzec w SNR Gdynia

W sobotę 15 lutego spotkaliśmy się wszyscy razem na naszym comiesięcznym spotkaniu w gościnnej dla nas Szkole Sióstr Nazaretanek na Tetmajera w Gdyni.
Mogliśmy Uczestniczyć we Mszy Świętej, po której odbyła się konferencja oraz agapa.
Pytania podczas konferencji były niby bardzo proste, ale tak trudne. Mogło o tym świadczyć nasze częste milczenie i zastanawianie się nad słowami ks. Michała.

 

 

Kolejne spotkanie odbyło się już we środę 4 marca. Była to nasza wspólnotowa dwugodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu u Sióstr Nazaretanek na ulicy Brukarskiej w Gdyni.
Adorowaliśmy Pana Jezusa w ciszy i skupieniu oraz śpiewając pieśni. Była też możliwość rozmowy z Kapelanem oraz przystąpienia do sakramentu pojednania.

Nie zwalniając tempa spotkaliśmy się ponownie już w sobotę 7 marca.
Tym razem było to spotkanie w Szkole o godzinie 15.00. Była Msza Święta i konferencja.
Tematem konferencji była Święta Rodzina wzorem dialogu i przebaczenia. Pytania do refleksji osobistej oraz do pracy w grupach dawały dużo do myślenia. Przytoczę tu tylko kilka, które utkwiły mi w pamięci:

„Co robić, aby dzieci czuły, że są kochane i akceptowane?
Czy umiecie mówić sobie o wzajemnej miłości?
Co oznacza słowo tolerancja oraz jakie są jej granice?„

Te pytania osobiście zmuszają mnie do głębokiej refleksji.

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.