Maryja4

Maryja – Ona żyła wiarą.

„Maryja nie przeoczyła żadnego mementu, bo ... żyła wiarą.”
„Życie to okazje do czynienia dobra i to tak naprawdę czyni człowieka szczęśliwym.”
„Będąc Matką Jezusa miała głęboką świadomość, że to nie On do niej należy ale Ona do Niego.”
„Tajemnica Boga, który przyszedł do nas w rodzinie do dziś zadziwia.”
(z konferencji O. Przemka)

Te i wiele innych myśli dziś towarzyszyło wspólnocie w Bielsko-Białej podczas kolejnego skupienia. Adorowaliśmy P. Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się Litanią Loretańską, słuchaliśmy konferencji i uczestniczyliśmy we Mszy św. w takim oto gronie: Rodzinki z Bielsko-Białej, O. Przemek i s. Martyna. Nie brakło też czasu na „e-kawę” ?
Modlitwą do Najświętszej Rodziny łączyliśmy się z całym SNR-em i Siostrami Nazaretankami.

s. Martyna

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.