msz

 

W dniu 13 czerwca 2020 r. miało miejsce pierwsze spotkanie
naszej góralskiej wspólnoty rodzin SNR.

Spotkaliśmy się w Kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach
na naszej inauguracyjnej mszy świętej, którą celebrował ks. Kazimierz Duraj – nasz opiekun duchowy.


Obecna była także s. Konstancja Łagovska ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, a także nasza koleżanka Ewa ze wspólnoty krakowskiej SNR, która przybliżyła nam funkcjonowanie i cel Stowarzyszenia.
Z uwagi na wczesną godzinę nie wszystkie zrzeszone rodziny mogły wziąć udział we mszy świętej i spotkaniu organizacyjnym, ale było nas i tak sporo, bo 7 rodzin (niektóre tylko częściowo). Cieszymy się, że w końcu ruszyliśmy.
Matko Boża Szaflarska oddajemy Tobie w opiekę naszą nowopowstałą wspólnotę SNR.


Katarzyna Sowa

 

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.