Zalozycielka 1W dniach 16 - 24 listopada zapraszamy, aby się modlić za wstawiennictwem bł. Franciszki Siedliskiej

Marii od Pan Jezusa Dobrego Pasterza

Założycielki Zgromadzenia Sióstra Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

 

Przez te 9 dni powierzaj za Jej przyczyną troski, problemy, trudne i ważne sprawy swojej rodziny.

 

Nowenna do Bł. Marii Franciszki Siedliskiej

 

 

Modlitwa na każdy dzień:

 

Najświętsza Trójco,

uwielbiamy Ciebie i dziękujemy za przykład, jaki nam dała Twoja Służebnica, Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza,

naśladując życie i cnoty Najśw. Rodziny z Nazaretu.

Udziel nam tej łaski, o którą prosimy  za Jej wstawiennictwem,

dla większej chwały Twojej, uświęcenia dusz i rozszerzenia Królestwa Twego na ziemi. Amen 

 

Dzień I -16.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo, 

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla  Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zawierzenie Bożej Miłości wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień II – 17.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje zjednoczenie z Bogiem i wierność, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień III – 18.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam . Przez Twoją żywą wiarę wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień IV  - 19.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją gorliwość w walce o Królestwo Boże, wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień V – 20.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją cześć dla Kościoła i Ojca Św. wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień VI – 21.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje umiłowanie Eucharystii wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień VII – 22.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo, 

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoje męstwo wśród przeciwności życia wyjednaj łaskę,  o którą ufnie proszę... 

Najświętsza Trójco...

 

Dzień VII – 23.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś Maryjo,

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona  Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją miłość, której uczyłaś swoim życiem wyjednaj łaskę, o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

 

Dzień IX – 24.11

Ojcze nasz,

Zdrowaś  Maryjo,  

Najświętsza Rodzino, wspieraj nas,

Błogosławiona Mario Franciszko, módl się za nami

Błogosławiona Mario Franciszko, która dla Najświętszej Rodziny szukałaś miejsca w każdej rodzinie, staję przed Tobą i Tobie się powierzam. Przez Twoją troskę o rodzinę i powołanie zgromadzenia służącego rodzinie, wyjednaj łaskę o którą ufnie proszę...

Najświętsza Trójco...

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.