wieniec

Charakter Adwentu jako okresu przygotowującego do świąt Bożego Narodzenia oddziaływał również na powstanie adwentowych obrzędów domowych. Rolę taką spełniało przygotowanie pod względem duchowym, wewnętrznym, jak też i zewnętrznym, materialnym. Takie przygotowanie wiernych wytwarzało właściwą atmosferę rozmodlenia i wyciszenia wewnętrznego.

Wieniec adwentowy

Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów adwentowych jest wieniec adwentowy. Zwyczaj umieszczania w domu zielonego wieńca z czterema świeczkami zrodził się we wschodnich Niemczech. Wywodzi się on z symboli światła, które występowały w folklorze przy końcu listopada i na początku grudnia. Chrześcijanie przechowali i utrzymali wiele z tych symboli światła i nadali im ewangeliczną interpretację. Dlatego wskazanym jest, aby w każdej rodzinie chrześcijańskiej został umieszczony i pobłogosławiony wieniec adwentowy. Wykonuje się go z gałązek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: świerk srebrzysty, jodła pospolita, daglezja zielona lub też sosna zwyczajna. Wieniec może być również wykonany z liści laurowych lub mahoniowych. Wieńce adwentowe możemy już nabyć w sklepach, lepiej jednak będzie, gdy wykonamy je sami. Wykonanie jest bardzo proste. Na kole drucianym o średnicy 20-40 cm przymocowujemy zielone gałązki lub liście, a następnie umieszczamy w tak wykonanym wieńcu cztery świece symbolizujące cztery niedziele adwentowe, które najczęściej są koloru szat liturgicznych poszczególnych niedziel, tzn. trzy koloru fioletowego i jedna koloru różowego (III niedziela zwana jest „Gaudete” od pierwszych słów antyfony na wejście w czasie liturgii Mszy św.; Flp 4,4.5 ). Świece mogą być również koloru czerwonego lub innego wyrażającego radość oczekiwania. Tak przygotowany wieniec może być umieszczony na tacy i ustawiony na stole lub zawieszony na czterech wstążkach u sufitu. Świece w wieńcu mogą palić się w czasie modlitwy rodziny, a także w czasie wspólnych spotkań i posiłków.

Błogosławieństwo wieńca adwentowego

Liturgii błogosławieństwa wieńca przewodniczy z reguły ktoś z rodziców. Po zgromadzeniu domowników prowadzący liturgię żegnając się mówią:

P. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

P. Wieńce i świece adwentowe są wymownymi symbolami okresu oczekiwania, który rozpoczynamy dziś w całym Kościele. Światło wskazuje drogę, rozprasza ciemności, usuwa lęk i daje poczucie bezpieczeństwa. Przy świetle gromadzą się rodziny oraz inne ludzkie wspólnoty. Światło jest również symbolem Chrystusa, Światłości świata. Kolejne zapalanie czterech świec na adwentowym wieńcu symbolizuje zbliżanie się narodzin Chrystusa, a   zielone gałązki tegoż wieńca są symbolem nadziei na zwycięstwo światła nad ciemnością, i życia nad śmiercią.

Prośmy Boga, aby pobłogosławił ten wieniec i świece adwentowe i światłem swojego Syna rozjaśnił ciemności naszego serca.

Modlitwa błogosławieństwa

Po chwili cichej modlitwy przewodniczący wypowiada modlitwę błogosławieństwa:

Błogosławiony jesteś, Panie, nasz Boże, Królu wieków. Ty pozwalasz nam w tym roku znowu przeżywać radość z oczekiwania na przyjście Twojego Syna. Pobłogosław  ten wieniec i świece i umocnij w nas nadzieję zbawienia.

Niech ten wieniec przypomina nam, że Ty trwasz na wieki i żyjesz w niedostępnej światłości.

Spraw, abyśmy oświeceni światłem Chrystusa, który nas nawiedza, trwali na modlitwie i wyszli na Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Można następnie wieniec pokropić wodą święconą. Ktoś z rodziny lub dziecko zapala pierwszą świecę w wieńcu. W tym czasie wszyscy śpiewają lub recytują antyfonę:

Oto Pan Bóg przyjdzie

1. O miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba 

           Mające chwałę Boga
 
           Źródło twego światła podobne do kamienia drogocennego, 

           Jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.

Antyfona: Oto Pan Bóg przyjdzie

                        Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie 

                        Wielka światłość w dzień ów będzie, 

                        Alleluja, alleluja! 2. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, 
by mu świeciły, 

           Bo chwała Boga je oświetliła, 

           A jego lampą Baranek.

Antyfona: 

Oto Pan Bóg przyjdzie…

3. I w jego świetle będą chodziły narody, 

           I wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. 

           I za dnia bramy jego nie będą zamknięte, 

           bo już nie będzie tam nocy.

Antyfona: 

Oto Pan Bóg przyjdzie…  4. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, 

           Bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi,
           I będą królować na wieki wieków.

Antyfona: 

Oto Pan Bóg przyjdzie… 5. A Duch i Oblubienica mówią: "Przyjdź!" 

           A kto słyszy niech powie: "Przyjdź!" 

           Przyjdź, Panie Jezu. Amen.

Antyfona: 

Oto Pan Bóg przyjdzie… P. Wsłuchajmy się z uwagą w słowa Listów (do Filipian i do Tymoteusza) św. Pawła Apostoła, które mówią nam, jak powinien wyglądać adwent naszego życia i jak mamy postępować, abyśmy mogli otrzymać w dniu ostatecznym niewiędnący wieniec chwały.

(FLP 2,14-18)

Bracia! Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań, abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie. Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. 
A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną. 

(2Tm 4,9)

Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkich, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Oto Słowo Boże.

W. Bogu niech będą dzięki.

Spotkanie kończymy wspólną modlitwą

P. Chrystus jest radością i weselem dla wszystkich, którzy Go oczekują. Módlmy się do Niego i wołajmy:

W. Przyjdź, Panie Jezu!

P. Panie Jezu, Ty pozwalasz nam w rodzinie przeżywać Twoją obecność; z radością czekamy na Twoje przyjście.

W. Przyjdź, Panie Jezu!

P. Ty przyszedłeś, abyśmy życie mieli w obfitości, przyjdź i obdarz nas życiem wiecznym.

W. Przyjdź, Panie Jezu!

P. Oczekujemy dnia, w którym okażesz swoją chwałę; spraw, abyśmy wraz z naszymi zmarłymi… otrzymali niewiędnący wieniec chwały.

W. Przyjdź, Panie Jezu!

Ojcze nasz…

P. Panie, nasz Boże, pomóż nam gorliwie przygotować się na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen

żRÓDŁO: RYTUAŁ RODZINNY Bp Józef Wysocki

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.