obraz_2021-04-03_154102.png

 

„Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa.
Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło.” Mk 16, 1-3

Niech te Święta i przykład dzielnych niewiast
pomaga nam wzrastać w wolności,
która pozwala realizować pragnienia i kochać pomimo różnych trudności.

A Jezusowe „Witajcie” skierowane do niewiast
niech napełnia nas radością z Bożej obecności
i ich będzie czasem miłowania, bo każde przebywanie z Jezusem jest doświadczeniem miłości.

s. Elżbieta Kuczmarska
wraz z Siostrami posługującymi SNR

 

WIELKANOC KRAKÓW 2021

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.