obraz_2021-04-03_154323.png

Kochani Członkowie Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny,
Dzieci Nazaretu, Przyjaciele,
oraz Siostry posługujące przy SNR

Chrystus Zmartwychwstał!

W tym szczególnym Roku poświęconym Św.Józefowi oraz Roku Rodziny, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych słowami Papieża Franciszka z Adhortacji Apostolskiej „Amoris Laetitia – radość miłości” (AL 317):

Jeśli rodzinie udaje się skupić na Chrystusie, to jednoczy On i rzuca światło na całe życie rodzinne. Cierpienia i problemy są doświadczane w jedności z krzyżem Pana, a Jego uścisk pozwala znieść najtrudniejsze chwile. W gorzkich dniach rodziny jest miejsce na zjednoczenie z Jezusem opuszczonym, które może zapobiec rozpadowi. Rodziny osiągają stopniowo, z pomocą łaski Ducha Świętego, swą świętość poprzez życie małżeńskie, uczestnicząc także w tajemnicy krzyża Chrystusa, który przekształca trudności i cierpienia w ofiarę miłości. Ponadto, chwile radości, odpoczynku i święta, a także seksualności są doświadczane jako udział w pełni życia Jego zmartwychwstania. Małżonkowie poprzez różne codzienne gesty tworzą przestrzeń teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności Zmartwychwstałego Pana.

Niech Zmartwychwstały Pan
będzie nasza radością!

Z radosnym Alleluja,
w imieniu Matki Generalnej Angeli Marie Mazzeo
oraz Sióstr z Zarządu Generalnego
s.Speranza Grzebielec (koordynatorka SNR)

 

WIELKANOC RZYM 2021

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.