kościół

 

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny we Wrocławiu

zaprasza na spotkanie 

28 stycznia 2017 r.

 

 

 

 plan spotkania

16.00 - Msza święta z homilią

przerwa: dzielenie się opłatkiem - herbata, poczęstunek

17.30 - refleksje nt Duch Święty obecny w Słowie Bożym

teks do rozważań: J 14, 25-31

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.