rodzinaStowarzyszenie Najświętszej Rodziny we Wrocławiu

działa przy klasztorze

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Siostry prowadzą apostolstwo w tej formie i otaczają członków duchową opieką. Do Stowarzyszenia należą małżeństwa oraz osoby starsze: stanu wolnego, wdowy i wdowce, którym leży na sercu dobro ich rodzin i ich dzieci oraz wszystkich rodzin w Polsce - naszej Ojczyźnie, a także na świecie.

Święta Rodzina jest dla nas modelem ludzkiej rodziny i pragniemY, aby życie naszych rodzin było na wzór życia Świętej Rodziny z Nazaretu.


 Na spotkaniach, które odbywają się raz w miesiącu w domu zakonnym Sióstr Nazaretanek uczestniczymy we Mszy Świętej, a następnie na spotkaniu na sali pogłębiamy naszą wiedzę religijną, umacniamy się duchowo modlitwą i refleksją  biblijną omawiając zagadnienia i sprawy dotyczące życia Ewangelią czyli Dobrą Nowiną o zbawieniu. Korzystamy z Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz z Dokumentów nauczania Papieskiego.

Obecnie medytujemy nad Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Duch Święty jest w centrum naszych religijnych zamyśleń.

Odkrywamy, że modlitwa do Ducha Świętego  pomaga nam dostrzegać w każdym człowieku Świątynię Bożą, szczególnie w ludziach opuszczonych, chorych, uzależnionych czy bezdomnych. Odkrywamy , że modlitwa do Ducha Świętego powinna nam towarzyszyć każdego dnia bardzo często, a szczególnie w chwilach gdy szukamy odpowiedzi na pytanie jak postąpić, aby zrealizować Bożą myśl w zaskakujących sytuacjach i wydarzeniach, które niesie codzienne życie.
Pragniemy aby Najświętsza Rodzina z Nazaretu była inspiracją i wzorem życia dla wszystkich rodzin, aby Królestwo Bożej Miłości zapanowało w każdym ludzkim sercu.

Janusz Nowacki - SNR Wrocław

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.