Opłatek

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

zaprasza 

8 stycznia 2017 r.

na spotkanie opłatkowe 

Szkoła, ul. Armii Krajowej 26

 

 

Spotkanie opłatkowe:
 
godz. 15.00 konferencja  wygłoszona przez  ks. Henryka
 
godz. 15.30 życzenia, kolędowanie, losowanie patronów na rok 2017. 
 
18.00 możliwość uczestniczenia we Mszy św. w Parafii NMP
 

Na spotkanie są zaproszone Siostry z naszych gdyńskich wspólnot.

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.