swieta rodzina jpg male 1Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny we Wrocławiu

zaprasza na spotkanie 

22 kwietnia 2017

OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
  KSZTAŁTUJĄ NASZĄ CODZIENNOŚĆ

Plan Spotkania:

16.00 - Msza Święta z homilią

Przerwa na herbatę i poczęstunek

17.30 Refleksja n.t . OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO
          KSZTAŁTUJĄ NASZĄ CODZIENNOŚĆ
                                   /Gal 5, 22-23; J 15, 1-11/

 Zakończenie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.