duch jzzpl 4 Przewodnikiem na ten rok formacyjny  jest Duch Święty.

ŻYĆ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO to temat całego roku.

Duchu Święty prowadź nas, oświecaj, umacniaj i otwieraj nasze serca na Twoje dziełanie.

Duchu Święty przyjdź...

Duch Święty panował w Najświętszej Rodzinie.
On wszystkim kierował, wszystkim rządził, wszystkie te trzy Osoby oświecał;
tam nic nie było świeckiego, naturalnego, wszystko najdoskonalsze, wszystko się do Boga odnosiło.
Bł. Franciszka Siedliska
 
Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.