rok fiat

Nowy Rok Formacyjny 2018/2019 w SNR

FIAT VOLUNTAS TUA (Bądź Wola Towja)

            „Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12, 2).

            „Najświętsza Rodzina jest dla nas wzorem otwarcia na działanie Ducha Świętego i wrażliwości na Boże natchnienia. Od Jezusa, Maryi i Józefa pragniemy uczyć się ciszy, milczenia, skupienia, by móc usłyszeć mówiącego do nas Boga i pójść za jego głosem” (Droga Miłosci, nr 261).

            Rozeznawanie Woli Bożej w naszym życiu to z pewnością temat niełatwy dla nas wszystkich. Zapraszamy Rodziny uczestniczące w formacji Stowarzyszenia do pielgrzymowania po kartach Biblii i kartach własnej codzienności, by w ciszy serca w świetle Słowa Bożego rozeznawać Wolę Boga i uczyć się rozpoznawać ją w wydarzeniach naszego życia.

            W tegorocznym cyklu spotkań towarzyszyć bądą nam różne postaci biblijne. Podczas pielgrzymki na Jasnej Górze słyszeliśmy z jaką miłoscią Bóg niejako "zradzał" świat i człowieka. Był to pierwszy temat naszych rozważań. Spotkalismy Boga Stwórcę. Kogo zatem spotkamy w kolejnych miesiącach? Może tematyka spotkań coś podpowie. Zapraszamy do tej duchowej drogi.

 

Tematyka spotkań:

Wrzesień – Człowiek – dzieło Boga.

Październik – Posłuszeństwo, nieposłuszeńtwo. Grzech.

Listopad – Możliwe w niemożliwym. Abraham i Sara.

Grudzień – Czy Bóg chce cierpienia? Hiob.

Styczeń – Otwarte serca – Maryja i Józef .

Luty – Być w sprawach Ojca – dwunastoletni Jezus w świątyni.

Marzec – Chrzest początkiem drogi do świętości.

Kwiecień – Wola Boża w głosie Kościoła.

Maj – Fiat Voluntas Tua- Błogosławione Nazaretanki.

Czerwiec – Fiat Voluntas Tua w życiu osobistym. Drogi powołania. Małżeństwo.

 

Małżeństwo? Stan czy powołanie? Czy wybór tej drogi też podlega rozeznaniu?

            "Czy małżeństwo jest stanem, do którego w sposób naturalny jest dysponowana każda osoba, czy może raczej powołaniem w najbardziej mocnym i głębokim znaczeniu tego słowa? […] Gdy kobieta i mężczyzna pojmują małżeństwo jedynie jako odpowiedź na zew natury, związek małżeński zostaje sprowadzony do rangi 'stanu', tracąc status powołania. […] Tymczasem w ujęciu chrześcijańskim, wstąpienie w związek małżeński także może stanowić odpowiedź na autentyczne powołanie: na specjalne Boże wezwanie. […] Mamy zatem prawo pojmować małżeństwo jako odpowiedź na Boże wezwanie” (Yves Semen, Duchowość małżeńska według Jana Pawła II, Poznań, 2011 r., s. 21-27).

 

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.