pobraneStowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Krakowie

zaprasza na spotkanie w niedzielę

21 października 2018 r. 

Klasztor Sióstr Nazaretanek, ul. Nazaretańska 1

 

PLAN SPOTKANIA:

15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego (kaplica)
Wystawienie Najświętszego sakramentu - Adoracja Rodzin (kaplica)
16:00 – Eucharystia
17:00 – Konferencja dorośli (sala audiowizualna pod kaplicą)
Spotkania w grupach dzieci i młodzież (sale w przedszkolu)
17:45 – Rozmowy przy herbacie (bieżące ustalenia, przedstawienie nowych małżeństw)
18:30 – Zakończenie

linkfb1W dniach 5 - 7 października w Świdnicy odbył się Ogólnopolski Kongres Małżeństw.
W tym roku hasło kongresu brzmiało "KONSU
MPCJA I ASCEZA". W kongresie wzięło udział 165 par małżeńskich z Polski, Austrii i Niemiec. Prelegentami byli m.in. ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski, Małgorzata i Jan Wilkowie, ks. Marek Chmielniak.

Więcej informacji i wykłady do odsłuchania na stronie: https://kongresmalzenstw.pl/ 

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.