wychowanie

Kielecka Wspólnota SNR 

zaprasza na spotkania 

 

2 grudnia 2016 - Temat:  Czułość W rodzinie

9 grudnia 2016 - Temat: Wiara w rodzinie

 

prowadzą O. Dominikanie z Kielc

miejsce: ul. Słowackiego 5 / Kaplica sióstr początek godz. 19.00

w planie: Konferencja oraz wspólna modlitwa 

Zapraszamy serdecznie

 

 

 

 

GdyniaW okresie Adwentu bardzo ważnym, wymownym i często stosowanym znakiem w domowej liturgii jest świeca. Świece i lampiony posiadają bogatą symbolikę.

W ciemności człowiek czuje się źle i niepewnie, nawet znając drogę, może zbłądzić. Światłość jest darem Bożym: „Wtedy to rzekł Bóg: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą" (Rdz 1, 3-5).

Chrześcijanie od początku używali światła podczas zgromadzeń liturgicznych, które często były celebrowane wieczorem lub nocą. Światło rozpraszające ciemności stosowane więc było głównie z pobudek praktycznych.

wieniec

 

Charakter Adwentu jako okresu przygotowującego do świąt Bożego Narodzenia oddziaływał również na powstanie adwentowych obrzędów domowych. Rolę taką spełniało przygotowanie pod względem duchowym, wewnętrznym, jak też i zewnętrznym, materialnym. Takie przygotowanie wiernych wytwarzało właściwą atmosferę rozmodlenia i wyciszenia wewnętrznego.

 

 

 

Adwent 2016„Co roku, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, Kościół poprzez cykl niedziel i świąt stara się nam uświadomić zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka, ludzkości, świata. Właśnie dlatego „adwentus”, czyli „przyjście”. Bóg przychodzi do człowieka. To jest podstawowy wymiar naszej wiary. Żyjemy wiarą, gdy otwieramy się na „przyjście Boga”, gdy trwamy w „adwencie”. modlitwa „Anioł Pański” przypomina nam, jak była otwarta na przyjście Boga Najświętsza Maryja Panna: Ona wprowadza nas w Adwent”.

Jan Paweł II

swieta rodzina jpg male 1

 

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

zaprasza na spotkanie 

20 listopada 2016 

 


Plan spotkania:

15. 00 - Msza świeta w kościele NSPJ w Gdyni, dolny kościół

16.30 - konferencja w naszej szkole (AK 26) / dzielenie

           - spotkanie dla dzieci w Przedszkolu

SPOTKANIE WSPÓLNE PRZY HERBACIE

omówienie spraw organizacyjnych

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.