wieniec

 

Charakter Adwentu jako okresu przygotowującego do świąt Bożego Narodzenia oddziaływał również na powstanie adwentowych obrzędów domowych. Rolę taką spełniało przygotowanie pod względem duchowym, wewnętrznym, jak też i zewnętrznym, materialnym. Takie przygotowanie wiernych wytwarzało właściwą atmosferę rozmodlenia i wyciszenia wewnętrznego.

 

 

 

Adwent 2016„Co roku, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, Kościół poprzez cykl niedziel i świąt stara się nam uświadomić zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka, ludzkości, świata. Właśnie dlatego „adwentus”, czyli „przyjście”. Bóg przychodzi do człowieka. To jest podstawowy wymiar naszej wiary. Żyjemy wiarą, gdy otwieramy się na „przyjście Boga”, gdy trwamy w „adwencie”. modlitwa „Anioł Pański” przypomina nam, jak była otwarta na przyjście Boga Najświętsza Maryja Panna: Ona wprowadza nas w Adwent”.

Jan Paweł II

swieta rodzina jpg male 1

 

Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny w Gdyni

zaprasza na spotkanie 

20 listopada 2016 

 


Plan spotkania:

15. 00 - Msza świeta w kościele NSPJ w Gdyni, dolny kościół

16.30 - konferencja w naszej szkole (AK 26) / dzielenie

           - spotkanie dla dzieci w Przedszkolu

SPOTKANIE WSPÓLNE PRZY HERBACIE

omówienie spraw organizacyjnych

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
 
Najświętsza Rodzino, 
błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. 
Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, 
wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. 
Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, 
by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie. 
Amen.