wieczerza jzzpl

W wieczór wigilijny wydają się kurczyć całe wieki, a rodziny chrześci­jańskie przenoszą się w całej Polsce w atmosferę pierwszych wieków chrześ­cijaństwa. Wówczas to wierni gromadzili się na Eucharystię wieczorami w do­mach prywatnych, a zgromadzenia te w dni świąteczne przybierały niezwykle uroczysty charakter. Celebrowanie świąt i niedziel rozpoczynano w Wigilię i sobotę wieczorem. Eucharystię nazywano „łamaniem chleba" i przyjmowali ją wszyscy uczestniczący, tworząc doskonałą wspólnotę z Chrystusem i z braćmi. Nieobecnym ze względu na chorobę i więźniom zanoszono „chleb Pański" do domów. Po Mszy św. odbywała się uczta zwana agapą, w której biorący udział wierni, zacieśniali więzy jeszcze większej wspólnoty. Polska wieczerza wigilijna w rodzinach jest kontynuacją starochrześcijańskich agap przeżywanych we wspólnotach parafialnych. Wydaje się niezwykle ważne utrzymanie bogatych obrzędów i zwyczajów związanych z przeżywaniem tego jedynego w ciągu całego roku wieczoru. J. S. Bystroń w dziele „Dzieje obyczajów w dawnej Polsce" przytacza fragmenty z pamiętnika J. U. Niemce­wicza, w którym opisuje on wieczerzę wigilijną w dawnej Polsce:

GdyniaW okresie Adwentu bardzo ważnym, wymownym i często stosowanym znakiem w domowej liturgii jest świeca. Świece i lampiony posiadają bogatą symbolikę.

W ciemności człowiek czuje się źle i niepewnie, nawet znając drogę, może zbłądzić. Światłość jest darem Bożym: „Wtedy to rzekł Bóg: Niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą" (Rdz 1, 3-5).

Chrześcijanie od początku używali światła podczas zgromadzeń liturgicznych, które często były celebrowane wieczorem lub nocą. Światło rozpraszające ciemności stosowane więc było głównie z pobudek praktycznych.

wieniec

 

Charakter Adwentu jako okresu przygotowującego do świąt Bożego Narodzenia oddziaływał również na powstanie adwentowych obrzędów domowych. Rolę taką spełniało przygotowanie pod względem duchowym, wewnętrznym, jak też i zewnętrznym, materialnym. Takie przygotowanie wiernych wytwarzało właściwą atmosferę rozmodlenia i wyciszenia wewnętrznego.

 

 

 

Adwent 2016„Co roku, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, Kościół poprzez cykl niedziel i świąt stara się nam uświadomić zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka, ludzkości, świata. Właśnie dlatego „adwentus”, czyli „przyjście”. Bóg przychodzi do człowieka. To jest podstawowy wymiar naszej wiary. Żyjemy wiarą, gdy otwieramy się na „przyjście Boga”, gdy trwamy w „adwencie”. modlitwa „Anioł Pański” przypomina nam, jak była otwarta na przyjście Boga Najświętsza Maryja Panna: Ona wprowadza nas w Adwent”.

Jan Paweł II

Podkategorie

Modlitwa do
 Najświętszej Rodziny
  
Najświętsza Rodzino,
błogosław i strzeż
wszystkie rodziny świata.
Zachowaj je złączone
nierozerwalnym węzłem miłości,
wierne otrzymanym łaskom
i obowiązkom swego powołania.
Spraw, aby żyły według prawa
i przykazań Bożych,
by ich życie było odbiciem
Twego życia na ziemi 
i pozwoliło im kiedyś cieszyć się 
Twoim szczęściem w niebie.
Amen.